Mở menu

HOME VIỆT DESIGN

THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI THẤT

Hotline (1): 0987 998 836

Hotline (2): 0941 998 836

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

…………***…………

HỢP ĐỒNG 

THIẾT KẾ NỘI THẤT

Số: ..-..-21/HĐTKNT

Hà Nội: 2021

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

V/v: TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT

Hạng mục: Nội thất Biệt thự

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ Phần Thiết kế Home Việt

Trụ sở chính: Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Website : www.homeviet.net

 

Hà Nội: 2021

 

V/v: TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT 

Hạng mục: Nội thất Biệt thự

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng;

– Căn cứ Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Tại Công ty Cổ phần thiết kế Home Việt chúng tôi gồm:

 

 1. Bên A: CHỦ ĐẦU TƯ:
 • Khách hàng : ….
 • Địa chỉ: …………..
 1. ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ  (Bên B): 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ HOME VIỆT

 • Giám đốc Công ty:   KTS. TRẦN VĂN SƠN       

–     Văn phòng giao dịch: Tầng 14, tòa nhà Zentower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

BÊN A VÀ BÊN B ĐỒNG Ý KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ NÀY VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao cho bên B và bên B đồng ý thực hiện công việc: Thiết kế và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nội thất:

ĐIỀU 2. CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ MỸ THUẬT

Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ mỹ thuật, phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình, quy phạm chuyên ngành cụ thể được quy định tại Điều 52 – Luật Xây Dựng.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1. Công việc sẽ được Bên B tiếp tục triển khai ngay sau khi ký kết Hợp Đồng này và Bên B nhận đủ số tiền tạm ứng giai đoạn 01.

– Giai đoạn 01: Hoàn thiện phối cảnh nội thất không gian chính 

Nội dung công việc cụ thể:

+ Bên B thiết kế phối cảnh 3D không gian chính

– Giai đoạn 02: Thiết kế toàn bộ các không gian còn lại.

Nội dung công việc cụ thể:

+ Bên B hoàn thiện phối cảnh 3D các không gian còn lại bên trong tổng thể công trình.

– Giai đoạn 03: Thiết kế hồ sơ kĩ thuật thi công bóc tách chi tiết dự toán.

Triển khai công việc nội dung công việc cụ thể:

+ Bên B triển khai hồ sơ thi công theo thiết kế đã thống nhất: Trần, tường, sàn, cấp điện, nước, và chi tiết đồ đạc trong nhà.

– Giai đoạn 4: Bóc tách Dự toán báo giá chi tiết.

+ Bên B căn cứ vào hồ sơ kĩ thuật thi công bóc tách chi tiết khối lượng và đơn giá các hạng mục.

– LƯU Ý:

+ Mọi việc giao hồ sơ chỉ được đảm bảo tốt nhất về chất lượng nếu thực hiện đúng theo tiến độ ở trên, mọi trường hợp Bên A yêu cầu bên B giao hồ sơ sớm hơn thời gian kể trên đều có thể khiến hồ sơ không được đảm bảo về chất lượng kỹ thuật.

+ Bên B sẽ tạm dừng triển khai các bước tiếp theo nếu khi gửi thiết kế nhưng không nhận được phản hồi từ Bên A sau 3 ngày, thời gian được tính từ ngày gửi bản thiết kế duyệt đi.

+ Thời gian thực hiện Hợp Đồng không kể thời gian trao đổi, tư vấn giữa hai bên, không tính những công việc phát sinh, chỉnh sửa từ Bên A và không tính các ngày Chủ Nhật, ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

+ Trong trường hợp khách hàng đã đồng ý mặt bằng công năng và phối cảnh để triển khai hồ sơ thi công. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ yêu cầu không chỉnh sửa công năng và phối cảnh. Nếu thay đổi sẽ tính phát sinh chi phí tùy vào thực tế.

+ Bên B sẽ không hoàn lại bất cứ chi phí nào nếu bên A hủy bỏ hợp đồng mà không có thông báo chính đáng.

 1. Hồ sơ tài liệu giao cho bên A gồm:

+ Hồ sơ thi công: 02 bộ khổ A3 bằng Tiếng Việt

+ File mềm thiết kế kĩ thuật thi công đầy đủ gửi qua Email (Ảnh thiết kế và hồ sơ thi công)

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

 1. Trách nhiệm của bên A (bên giao khoán công trình):
 • Cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác thiết kế, các số liệu về hiện trạng, nội dung quy mô thiết kế, các yêu cầu đặc biệt nằm ngoài quy định, quy phạm hiện hành của Nhà nước phải được cấp có thẩm quyền cho phép.
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo đúng quy định của Hợp Đồng;
 1. Trách nhiệm của Bên B (bên nhận khoán công trình):
 • Hoàn thành hồ sơ và công việc quy định trong hợp đồng đúng thời hạn.
 • Đảm bảo chất lượng hồ sơ theo quy định hiện hành.
 • Bên B có trách nhiệm giải đáp các vướng mắc về hồ sơ thiết kế trong quá trình thi công công trình (bao gồm trách nhiệm giám sát tác giả, không bao gồm trách nhiệm giám sát thi công).

ĐIỀU 5. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.
 2. Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, sẽ có sự can thiệp bởi cơ quan pháp luật.

ĐIỀU 6. TẠM DỪNG, HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG

 1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng: Hợp đồng có thể được tạm dừng thực hiện trong các trường hợp sau:
 • Do lỗi của các bên gây ra
 • Các trường hợp bất khả kháng.
 • Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết.

ĐIỀU 7. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hợp đồng này cũng như tất cả tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.
 2. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.
 3. Hợp đồng làm thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, bên Công ty giữ 01 bản và chủ đầu tư giữ 01 bản.
 4. Hợp đồng có hiệu lực sau khi được ký kết.
Hà Nội, ngày….tháng….năm 2021
BÊN A

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

1/11
×

  Quý khách hàng vui lòng gửi các thông tin khu đất để nhận được những mẫu nhà phù hợp

  1. Chiều ngang chiều sâu

  2. Phong cách thiết kế

  3. Số tầng

  Tên của bạn:
  Số điện thoại: