NỘI DUNG: Giai đoạn hoàn thiện công trình Biệt thự nhà Anh Dân tại Thành Phố Bắc Ninh, nét kiến trúc Tân Cổ Điển

[HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRƯỜNG]

Xem đã lưu