NỘI DUNG: Thi công phần móng Biệt thự 3 tầng kiến trúc Tân Cổ Điển mái Pháp tại Hải Dương

[HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRƯỜNG]

Xem đã lưu