Cấu trúc tìm kiếm

Chiều ngang mảnh đất   I   Diện tích xây dựng tầng 1   I   Phong cách thiết kế

Ví dụ: Đất nhà Bạn ngang là 13m ⇒ Chúng tôi sẽ có những mẫu phù hợp, bên cạnh đó Bạn có thể gõ thêm diện tích xây dựng và phong cách thiết kế để ra kết quả sát với mong muốn hơn.

30m – 230m2 – Tân Cổ Điển – Lâu đài (4)
30m – 230m2 – Tân Cổ Điển – Lâu đài (2)
30m – 230m2 – Tân Cổ Điển – Lâu đài (1)
29m – 180m2 – Tân cổ điển 27 (4)
29m – 180m2 – Tân cổ điển 27 (3)
29m – 180m2 – Tân cổ điển 27 (2)
29m – 180m2 – Tân cổ điển 27 (1)
41m – 200m2 – Tân cổ điển 52 (2)
41m – 200m2 – Tân cổ điển 52 (1)
38m – 230m2 – Hiện đại 53 (3)
38m – 230m2 – Hiện đại 53 (1)
28m – 145m2 – Tân cổ điển 56 (2)
28m – 145m2 – Tân cổ điển 56 (1)
20m – 150m2 – Tân cổ điển 58 (2)
20m – 150m2 – Tân cổ điển 58 (1)
14.5m – 180m2 – tân cổ điển 51 (1)
13.5m – 160m2 – Hiện đại 55 (1)
12.5m – 180m2 – Tân cổ điển 56
40m – 280m2 – Tân cổ điển – Lâu đài 47 (2)
40m – 280m2 – Tân cổ điển – Lâu đài 47 (1)
40m – 220m2 – Tân cổ điển 45 (2)
40m – 220m2 – Tân cổ điển 45 (1)
35m – 200m2 – Hiện đại 43 (2)
35m – 200m2 – Hiện đại 43 (1)
32m – 180m2 – Tân cổ điển 48
30m – 230m2 – Tân cổ điển 50 (4)
30m – 230m2 – Tân cổ điển 50 (1)
30m – 180m2 – Tân cổ điển 44 (2)
30m – 180m2 – Tân cổ điển 44 (1)
30m – 150m2 – Tân cổ điển 49
22.5m – 180m2 – Tân cổ điển 42
15m – 150m2 – Tân cổ điển 46 (2)
15m – 150m2 – Tân cổ điển 46 (1)
12m – 130m2 – Tân cổ điển 41 (2)
12m – 130m2 – Tân cổ điển 41 (1)
30m2 – 180m2 – Tân cổ điển 36
30m – 220m2 – Tân Cổ Điển – Lâu Đài 35
30m – 180m2 – Tân Cổ Điển 38 (2)
30m – 180m2 – Tân Cổ Điển 38 (1)
30m – 180m2 – Tân cổ điển 34 (4)
30m – 180m2 – Tân cổ điển 34 (3)
30m – 180m2 – Tân cổ điển 34 (2)
30m – 180m2 – Tân cổ điển 34 (1)
28m – 180m2 – Tân cổ điển 36 (2)
28m – 180m2 – Tân cổ điển 36 (1)
25m – 150m2 – Tân cổ điển 33 (2)
25m – 150m2 – Tân cổ điển 33 (1)
20m – 180m2 – Tân cổ điển 40 (2)
20m – 180m2 – Tân cổ điển 40 (1)
20m – 150m2 – Tân cổ điển 37 (2)
20m – 150m2 – Tân cổ điển 37 (1)
15m – 150m2 – Tân cổ điển 39
10.8m – 130m2 – Tân cổ điển 37 (2)
10.8m – 130m2 – Tân cổ điển 37 (1)
50m – 280m2 – Tân cổ điển 28
40m – 250m2 – hiện đại 30
28m – 180m2 – Tân cổ điển 29 (2)
28m – 180m2 – Tân cổ điển 29 (1)
20m – 130m2 – Hiện đại 24 (3)
20m – 130m2 – Hiện đại 24 (2)

Nếu vẫn chưa tìm được hãy gửi thông tin cho Chúng tôi với Form đăng ký phía dưới

  TƯ VẤN THIẾT KẾ BIỆT THỰ

  1. Chiều ngang chiều sâu

  2. Phong cách thiết kế

  3. Số tầng

  Tên của bạn:
  Số điện thoại:

  Tổng đài miễn cước Video
  ×

  ĐẶT LỊCH THIẾT KẾ

  Quý khách hàng vui lòng gửi thông tin và số điện thoại để bộ phận phụ trách lên lịch tư vấn ngay tại địa điểm công trình xây dựng.