fbpx

[BST]

NỘI THẤT PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0815

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0815

Diện tích xây dựng: 100m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,5 TỶ    I    [order_popup product=”92337″ code=”BT0815″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0904

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0904

Diện tích xây dựng: 150m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ    I    [order_popup product=”68385″ code=”BT0904″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0730

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0730

Diện tích xây dựng: 120m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,8 TỶ    I    [order_popup product=”68933″ code=”BT0730″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0902

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0902

Diện tích xây dựng: 180m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,7 TỶ    I    [order_popup product=”92388″ code=”BT0902″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0810

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0810

Diện tích xây dựng: 110m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,6 TỶ    I    [order_popup product=”69075″ code=”BT0810″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0818

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0818

Diện tích xây dựng: 120m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,8 TỶ    I    [order_popup product=”83286″ code=”BT0818″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT3029

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT3029

Diện tích xây dựng: 230m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ    I    [order_popup product=”91375″ code=”BT3029″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0820

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0820

Diện tích xây dựng: 150m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ    I    [order_popup product=”72210″ code=”BT0820″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0901

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0901

Diện tích xây dựng: 140m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,1 TỶ    I    [order_popup product=”83418″ code=”BT0901″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0906

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0906

Diện tích xây dựng: 200m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,9 TỶ    I    [order_popup product=”84536″ code=”BT0906″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế biệt thự 2 tầng kiến trúc Pháp – Mã hiệu BT0827

Thiết kế biệt thự 2 tầng kiến trúc Pháp – Mã hiệu BT0827

Diện tích xây dựng: 160m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,4 TỶ    I    [order_popup product=”69321″ code=”BT0827″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0801

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0801

Diện tích xây dựng: 200m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,9 TỶ    I    [order_popup product=”68514″ code=”BT0801″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0804

Thiết kế Biệt thự 1 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0804

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,1 TỶ    I    [order_popup product=”68970″ code=”BT0804″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0806

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0806

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,2 TỶ    I    [order_popup product=”68989″ code=”BT0806″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0814

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0814

Diện tích xây dựng: 160m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,4 TỶ    I    [order_popup product=”69071″ code=”BT0814″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0819

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0819

Diện tích xây dựng: 260m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,5 TỶ    I    [order_popup product=”68488″ code=”BT0819″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0822

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0822

Diện tích xây dựng: 250m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,7 TỶ    I    [order_popup product=”69087″ code=”BT0822″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0824

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0824

Diện tích xây dựng: 140m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,1 TỶ    I    [order_popup product=”69218″ code=”BT0824″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0830

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0830

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,2 TỶ    I    [order_popup product=”77868″ code=”BT0830″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0903

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0903

Diện tích xây dựng: 240m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,5 TỶ    I    [order_popup product=”69012″ code=”BT0903″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0905

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0905

Diện tích xây dựng: 150m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ    I    [order_popup product=”93984″ code=”BT0905″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0907

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0907

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,2 TỶ    I    [order_popup product=”76495″ code=”BT0907″][Tư vấn thêm][/order_popup]

Thiết kế nội thất Biệt thự sử dụng chất liệu Gỗ Óc Chó Bắc Mỹ tại Hạ Long

Thiết kế nội thất Biệt thự sử dụng chất liệu Gỗ Óc Chó Bắc Mỹ tại Hạ Long

Khách hàng: Anh Tuấn    I    Địa điểm: Hòn Gai, Hạ Long

[ Video thực tế ] Biệt thự 3 tầng Tân Cổ Điển mái Nhật sang trọng tại Phú Thọ

[ Video thực tế ] Biệt thự 3 tầng Tân Cổ Điển mái Nhật sang trọng tại Phú Thọ

Khách hàng: (Anh) Hanh  I   Địa điểm: Việt Trì, Phú Thọ

1/3
Xem đã lưu