QUYỀN TÁC GIẢ

&

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI SAU KHI BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT KẾ CHO KHÁCH HÀNG

(Áp dụng cho trường hợp Khách hàng tự tổ chức thi công, vai trò của Chúng tôi là Quyền tác giả. Giám sát Công ty sẽ nghiệm thu trực tiếp tại công trình về kĩ thuật và khối lượng 3 lần quan trọng trong quá trình xây dựng)

01  Sắt móng trước khi đổ bê tông
– Phần móng
02  Sắt sàn tầng 2,3 trước khi đổ bê tông
– Phần thân
03  Sắt mái trước khi đổ bê tông
– Phần mái

GIẢI THÍCH CÁC VẤN ĐỀ PHỨC TẠP

NHỮNG VƯỚNG MẮC CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI, TRƯỜNG HỢP PHỨC TẠP SẼ GẶP TRỰC TIẾP ĐỂ GIẢI TRÌNH

NHÓM KÍN TƯƠNG TÁC

CHÚNG TÔI SẼ XÂY DỰNG NHÓM KÍN ĐỂ CÙNG THẢO LUẬN VÀ TƯƠNG TÁC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TỪNG NGÀY TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

×

ĐẶT LỊCH THIẾT KẾ

Gặp Chuyên gia – Kiến Trúc Sư. Trần Sơn tại Công ty Home Việt Design để được tư vấn.