fbpx
[flexslider items=”[{"title":"","image":{"attachment_id":"92034","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011208-1.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92035","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011208-2.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92036","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011208-3.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92037","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011208-4.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92038","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011208-5.jpg"}},{"title":"","image":{"attachment_id":"92039","url":"\/\/homevietdotnet.sgp1.digitaloceanspaces.com\/2023\/03\/NP32-011208-6.jpg"}}]” _array_keys=”{"items":"items"}” _made_with_builder=”true”][/flexslider]

Loại hình: Nhà lô phố, nhà ống

Kích thước đất mặt tiền: 5m đến 6.5m

Kích thước đất: 6.5×28 (m)

Kích thước công trình: 6.5×19.9 (m)

Số tầng: 3.0

Phong cách thiết kế: Hiện đại Mái bằng

[order_popup product=”92033″ code=”NP32-011208″]⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu[/order_popup]

PHỐI CẢNH VÀ CHI TIẾT KIẾN TRÚC

XEM THÊM CÁC DỰ ÁN KHÁC

– H O M E  V I E T  D E S I G N –

Một sản phẩm được hoàn thiện bởi Kiến trúc & Nội thất Home Việt

Xem đã lưu