no image

Hợp đồng thiết kế nội thất chung cư

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** QUY TRÌNH LÀM VIỆC & HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số … /2019/HĐKT-HV V/v: TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT Hạng mục:  Căn hộ chung cư – Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; – Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày…

no image

Mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế nội thất

 HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ VIỆC THIẾT KẾ NỘI THẤT …. ­­­­­- Hợp đồng nguyên tắc này được ký kết là điều kiện cần thiết để hai bên chính thức hợp tác trong việc tư vấn thiết kế. Hợp đồng này cũng là cơ sở để Công ty CP Thiết kế Home Việt  triển khai…

×
ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI NGAY ĐỂ NHẬN GÓI THIẾT KẾ MIỄN PHÍ
Mỗi ngày Home Việt sẽ chọn ngẫu nhiên 1 khách hàng để tặng ưu đãi
Mobile