Hợp đồng thiết kế nội thất chung cư

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

QUY TRÌNH LÀM VIỆC & HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số … /2019/HĐKT-HV

V/v: TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT

Hạng mục:  Căn hộ chung cư

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng;

– Căn cứ Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm  nay,  ngày … tháng … năm 2019,

Tại Công ty CP thiết kế Home Việt chúng tôi gồm:

 1. Bên A: CHỦ ĐẦU TƯ:
 • Ông/(Bà) : ………………………………………………………………..
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………..
 • Điện thoại: ………………………….……………………………………..
 • Email liên hệ: ……………………………………………………………..
 1. ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ (Bên B):

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ HOME VIỆT

 • Do (Ông) : TRẦN VĂN SƠN                               Chức vụ: Giám đốc Công ty

–     Văn phòng giao dịch: Tầng 14, tòa nhà Zentower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

 

BÊN A VÀ BÊN B ĐỒNG Ý KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ NÀY VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao cho bên B và bên B đồng ý thực hiện công việc: Thiết kế cải tạo nội thất và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nội thất công trình:

ĐIỀU 2. CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ MỸ THUẬT

Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ mỹ thuật, phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình, quy phạm chuyên ngành cụ thể được quy định tại Điều 52 – Luật Xây Dựng.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1. Công việc sẽ được Bên B bắt đầu thực hiện ngay sau khi ký kết Hợp Đồng này và Bên B nhận đủ số tiền tạm ứng giai đoạn 01 theo quy định tại Điều 5.1 của Hợp Đồng.
 2. Tiến độ công việc (22ngày)

– Thời gian bắt đầu: Ký kết, và khảo sát hiện trạng Công trình

Nội dung công việc cụ thể:

+ Hai Bên tiến hành ký kết Hợp Đồng và Bên A tạm ứng cho Bên B 50% tổng giá trị Hợp Đồng như theo quy định tại Điều 5.1 thiết kế để Bên B bắt đầu triển khai công việc.

+ Bên B tiến hành khảo sát đo đạc hiện trạng công trình.

– Giai đoạn 01: Thiết kế mặt bằng công năng sử dụng và phối cảnh nội thất không gian chính

Nội dung công việc cụ thể:

+ Bên B tiến hành thiết kế mặt bằng công năng sử dụng toàn bộ công trình.

+ Thời gian thực hiện: 03 ngày (tính từ thời điểm Hai Bên kết thúc Giai đoạn 01).

+ Bên B thiết kế phối cảnh 3D không gian chính

+ Thời gian thực hiện: 07 ngày, tính từ thời điểm Hai Bên thống nhất mặt bằng công năng.

 

– Giai đoạn 02: Thiết kế toàn bộ các không gian còn lại

Nội dung công việc cụ thể:

+ Bên B hoàn thiện phối cảnh 3D các không gian còn lại bên trong tổng thể công trình.

+ Thời gian thực hiện là 07 ngày sau khi kết thúc giai đoạn 1

 

– Giai đoạn 03: Thiết kế Hồ sơ thi công và dự toán báo giá

Nội dung công việc cụ thể:

+ Bên B triển khai hồ sơ thi công theo thiết kế đã thống nhất: Trần, tường, sàn, cấp điện, nước, và chi tiết đồ đạc trong nhà.

+ Thời gian thực hiện: 05 ngày kể từ khi Hai Bên thống nhất toàn bộ thiết kế 3D.

 

– LƯU Ý:

+ Với mong muốn tiến độ nhanh hơn so với Hợp đồng, Yêu cầu bên A có ý kiến với Công ty để Chúng tôi có những biện pháp xử lý để đáp ứng được.

+ Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên thời gian không bao gồm chỉnh sửa hay phát sinh.

+ Mọi việc giao hồ sơ chỉ được đảm bảo tốt nhất về chất lượng nếu thực hiện đúng theo tiến độ ở trên, mọi trường hợp Bên A yêu cầu bên B giao hồ sơ sớm hơn thời gian kể trên đều có thể khiến hồ sơ không được đảm bảo về chất lượng kỹ thuật.

+ Bên B sẽ tạm dừng triển khai các bước tiếp theo nếu khi gửi thiết kế nhưng không nhận được phản hồi từ Bên A sau 2 ngày, thời gian được tính từ ngày gửi bản thiết kế duyệt đi.

+ Thời gian thực hiện Hợp Đồng không kể thời gian trao đổi, tư vấn giữa hai bên, không tính những công việc phát sinh, chỉnh sửa từ Bên A và không tính các ngày Chủ Nhật, ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

+ Sau khi Bên A đồng ý với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, Bên B sẽ tư vấn miễn phí về vật liệu và phương án thi công với nhiều lựa chọn để đưa ra bản dự toán báo giá phù hợp với nhu cầu sử dụng của Bên A.

+ Nếu bên A chấp nhận với bản báo giá thi công do Bên B đưa ra vào cuối quá trình thực hiện Hợp Đồng và có ý muốn thuê Bên B thực hiện tiếp hợp đồng thi công xây dựng công trình thì Hai Bên sẽ tiến hành thoả thuận các điều kiện cần thiết để đi đến ký hợp đồng thi công.

 1. Hồ sơ tài liệu giao cho bên A gồm:

+ Hồ sơ thi công: 02 bộ khổ A3 bằng Tiếng Việt

+ File mềm thiết kế kĩ thuật thi công đầy đủ gửi qua Email (Ảnh thiết kế và hồ sơ thi công)

ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng theo QĐ số 15/2001 QĐ – BXD ngày 20 tháng 07 năm 2001 của Bộ Xây Dựng.
 • Căn cứ định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 12/2001 QĐ – BXD ngày 20 tháng 07 năm 2001 của Bộ Xây Dựng.
 • Căn cứ thông tư 09/2000 TT – BXD ngày 17 tháng 07 năm 2000 của Bộ Xây Dựng về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư.
  1. Chúng tôi thống nhất:

Đơn giá thiết kế là (A) VNĐ/1m2 + 10% VAT hóa đơn

(A) đồng trên 1m2 thiết kế

Tổng giá trị hợp đồng sau giảm trừ: …………………. VND

 (Bằng chữ:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………./.)

 1. Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp:

– Nghiệm thu theo diện tích thực tế thiết kế.

– Bổ sung, điều chỉnh khối lượng thực hiện so với hợp đồng.

 

ĐIỀU 5. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

1.Thanh toán đợt 1: Sau khi ký hợp đồng để bắt đầu triển khai công việc, bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị thiết kế tương ứng với số tiền là:………………… (VND) (Bằng chữ: ……………………………………….……………………….… ……………………/.)

2.Thanh toán đợt 2: Ngay khi bên B giao mặt bằng công năng, thống nhất phối cảnh phòng khách bếp cho Bên A, Bên A sẽ thanh toán 30% thiết kế tương ứng với số tiền là: …………………(VND). (Bằng chữ: ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ./.)

3.Thanh toán đợt 3: Ngay khi bên A duyệt thiết kế các không gian còn lại và hồ sơ kĩ thuật thi công, dự toán, Bên A sẽ thanh toán 20% thiết kế còn lại tương ứng với số tiền là: …………………. (VND) (Bằng chữ: ……………………………………………………. …………………………………………………………………………/.)

Lưu ý: Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán trực tiếp cho bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Bên B chỉ tiếp tục các giai đoạn thiết kế tiếp theo khi đã nhận đủ tiền thanh toán của bên A tương ứng với mỗi giai đoạn.

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

 1. Trách nhiệm của bên A (bên giao khoán công trình):
  • Cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác thiết kế, các số liệu về hiện trạng, nội dung quy mô thiết kế, các yêu cầu đặc biệt nằm ngoài quy định, quy phạm hiện hành của Nhà nước phải được cấp có thẩm quyền cho phép.
  • Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo đúng quy định của Hợp Đồng;
  • Khi Bên A đã thống nhất và ký xác nhận hồ sơ thiết kế sơ bộ, lúc đó, nếu sửa đổi phương án thì tuỳ theo mức độ sửa đổi Bên B sẽ đề nghị mức độ phát sinh về thời gian và kinh phí.
 2. Trách nhiệm của Bên B (bên nhận khoán công trình):
  • Hoàn thành hồ sơ và công việc quy định trong hợp đồng đúng thời hạn.
  • Đảm bảo chất lượng hồ sơ theo quy định hiện hành.
  • Bên B có trách nhiệm giải đáp các vướng mắc về hồ sơ thiết kế trong quá trình thi công công trình (bao gồm trách nhiệm giám sát tác giả, không bao gồm trách nhiệm giám sát thi công).

ĐIỀU 7. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.
 2. Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, sẽ có sự can thiệp bởi cơ quan pháp luật. Quyết định của cơ quan pháp luật là quyết định cuối cùng và ràng buộc các bên thực thi.

ĐIỀU 8. TẠM DỪNG, HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG

 1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng: Hợp đồng có thể được tạm dừng thực hiện trong các trường hợp sau:
  • Do lỗi của các bên gây ra
  • Các trường hợp bất khả kháng.
  • Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây ra thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại. Thời gian và mức đền bù thiệt hại do hai bên thoả thuận.

ĐIỀU 9. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hợp đồng này cũng như tất cả tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.
 2. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.
 3. Hợp đồng làm thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, bên Công ty giữ 01 bản và chủ đầu tư giữ 01 bản.
 4. Hợp đồng có hiệu lực sau khi được ký kết.
  Hà Nội, ngày….tháng….năm 2019
BÊN A

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

BÊN B

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ

Xin cảm ơn!

Bạn vui lòng gọi đến số Hotline: 0987 998 836 để được tư vấn và nhận những ưu đãi đặc biệt. Home Việt Design sẽ giúp Bạn sở hữu một căn hộ chung cư hiện đại hoàn hảo và đầy tiện ích.

Bạn được phép nhập tối đa 500 ký tự.