fbpx

[BST] KIẾN TRÚC BIỆT THỰ ĐẸP 2023

Kiến trúc Ngoại thất công trình với đa dạng các phong cách khác nhau, mỗi công trình một nét đẹp và ý nghĩa riêng biệt. Trong mỗi thể loại lại có rất nhiều hình thức như mái bằng, mái Nhật, mái Thái hoặc Tân cổ điển nhẹ hay Biệt thự nhiều hoa văn kiểu Lâu Đài.

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0815

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0815

Diện tích xây dựng: 100m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,5 TỶ    I    [Tư vấn thêm][/order_propduct]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0904

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0904

Diện tích xây dựng: 150m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ    I     [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0730

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0730

Diện tích xây dựng: 120m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,8 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0902

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0902

Diện tích xây dựng: 180m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,7 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0810

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0810

Diện tích xây dựng: 110m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,6 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0818

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0818

Diện tích xây dựng: 120m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 1,8 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT3029

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT3029

Diện tích xây dựng: 230m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0820

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0820

Diện tích xây dựng: 150m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0901

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0901

Diện tích xây dựng: 140m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,1 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0906

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0906

Diện tích xây dựng: 200m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,9 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế biệt thự 2 tầng kiến trúc Pháp – Mã hiệu BT0827

Thiết kế biệt thự 2 tầng kiến trúc Pháp – Mã hiệu BT0827

Diện tích xây dựng: 160m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,4 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0801

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0801

Diện tích xây dựng: 200m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,9 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0804

Thiết kế Biệt thự 1 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0804

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,1 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0806

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0806

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,2 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0814

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại – Mã hiệu BT0814

Diện tích xây dựng: 160m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,4 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0819

Thiết kế Biệt thự 1 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0819

Diện tích xây dựng: 260m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,5 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0822

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0822

Diện tích xây dựng: 250m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,7 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0824

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Hiện Đại mái Nhật – Mã hiệu BT0824

Diện tích xây dựng: 140m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,1 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0830

Thiết kế Biệt thự 2 tầng kiến trúc Địa Trung Hải – Mã hiệu BT0830

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,2 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0903

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0903

Diện tích xây dựng: 240m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,5 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0905

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Nhật – Mã hiệu BT0905

Diện tích xây dựng: 150m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 2,2 TỶ

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0907

Thiết kế Biệt thự 2 tầng phong cách Tân Cổ Điển mái Pháp – Mã hiệu BT0907

Diện tích xây dựng: 220m2    I    BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI: 3,2 TỶ    I    [Tư vấn thêm]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011233]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011233]

Khách hàng: (Anh) Tiến   I   Địa chỉ công trình: Đông Anh, Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011233 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011239]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011239]

Khách hàng: (Anh) Khải   I   Địa chỉ công trình: Đan Phượng, Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011239 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011238]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011238]

Khách hàng: (Chị) Huyền   I   Địa chỉ công trình: Sơn Tây, Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011238 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011236]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011236]

Khách hàng: (Anh) Đạt   I   Địa chỉ công trình: Gia Lâm, Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011236 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011216]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011216]

Khách hàng: (Chị) Ánh   I   Địa chỉ công trình: Thanh Xuân Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011216 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011209]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011209]

Khách hàng: (Chị) Xuân   I   Địa chỉ công trình: Tây Hồ, Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011209 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011208]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011208]

Khách hàng: Anh Cường   I   Địa chỉ công trình: Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011208 I   [order_popup product=”92033″ code=”NP32-011208″]⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu[/order_popup]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011206]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011206]

Khách hàng: (Anh) Trường   I   Địa chỉ công trình: Yên Sở, Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011203 I   [order_popup product=”92020″ code=”NP32-011206″]⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu[/order_popup]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011203]

Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011203]

Khách hàng: (Anh) Trường   I   Địa chỉ công trình: Long Biên Hà Nội

Mã hiệu công trình: NP32-011203 I   [order_popup product=”91998″ code=”NP32-011203″]⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu[/order_popup]

1/2
Xem đã lưu