⇒ Buổi trao đổi thảo luận để về giải pháp thiết kế và kết cấu cho công trình trong quá trình xây dựng Biệt thự tại Hải Dương. Chúng tôi cùng đi đến những thống nhất chung vấn đề bằng biện pháp thi công hiệu quả.

HÌNH ẢNH CUỘC HỌP

Xem đã lưu